Update Rollup 6 dla System Center 2012 R2

Trochę poprawek się pojawiło w najnowszym UR6, a zatem co się zmieniło/poprawiło:

W Operations Manager zmiany kosmetyczne – głównie naprawa timeout dla polecenia Remove-SCOMDisabledClassInstance, naprawa widgetów i wyświetlania danych w konsoli Web. (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3051169/)

Więcej ciekawostek jest dla Service Managera – włączono support dla SQL 2014 jako platformy bazodanowej, a więc już robić upgrade (nie czystą instalację) swoich platform SQL do 2014 (zarówno jako in-place upgrade, jak i przeniesienie bazy oficjalną procedurą). Ważne jest też (w końcu) umożliwienie konfiguracji konektora Active Directory i czasu jego synchronizacji z konsoli UI oraz PowerShell. Do tego ponad 15 dodatkowych poprawek do procedur i mechanizmów samego SMa (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3039363/)

Data Protection Manager także uzyskał możliwość migracji do SQL Server 2014. Do tego 15 fixów do obsługi backupu online, klastrów oraz Hyper-V, a także wywalania się samego agenta DPMa i konsoli. (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3030574/)

SMA to głównie krytyczny fix, który umożliwiał na portalu podejrzenie hasła do konta maszyny, gdyż było przesyłane ono clear-textem! (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3050307/)

VMM to duża ilość fixów oraz trochę dodatków:

  • Dodanie opcji  Add Azure Subscription
  • Ulepszony scenariusz ochrony E2A ASR
  • Możliwość użycia Generation 2 VMs w Usługach (Services) oraz VMRoles
  • Total Networking Usage Exposure w Management Packu do VMMa
  • Opcja przeciążenia Cloud i Host Group dla maszyn repliki (obecnie tylko główny site miał te opcje) (https://support2.microsoft.com/kb/3050317)

Na koniec Azure Pack i wsparcie dla wykonywania zdalnych skryptów w postaci schedule lub on demand, Site Slots oraz HttpPlatformHandler np. do obsługi Javy oraz masa poprawek związanych z certyfikatami (takze SSLv3), co wiąże się także z dodaniem dodatkowych portów do obsługi IP-based SSL. (https://support.microsoft.com/en-us/kb/3051142/)

Miłego pobierania i instalacji.

Advertisements

Posted on April 30, 2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: